ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 İşbu Kullanım Sözleşmesi Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ile www.cetinkayametal.com.tr internet sitesine giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın www.cetinkayametal.com.tr internet sitesini kullanmasına yönelik olarak ve www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

www.cetinkayametal.com.tr internet sitesine üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz, ‘’sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum’’ seçeneğinin işaretlenmesi ile işbu sözleşmenin tamamını okumuş, içeriğini tam olarak anlamış, tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğinizi ve onayladığınızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Kullanıcı, websitesine giriş yaparak ve/veya Üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

1.Sözleşmenin Konusu

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, www.cetinkayametal.com.tr adlı internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

2.Kullanım Koşulları

2.1.Kullanıcılar ve Üyeler www.cetinkayametal.com.tr internet sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde sunulan hizmetler: Arap cami mah. Mahkeme sokak Nafe Han no:13/19 Karaköy / İstanbul adresinde kayıtlı VD: Beyoğlu V.NO:2470011987 olan Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır (Bundan böyle “Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş..” olarak anılacaktır) ve www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin yasal sahibi Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. olup üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ye aittir.

2.3.İşbu üyelik sözleşmesi Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından gerekli görüldüğü durumlarda ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak www.cetinkayametal.com.tr web Sitesi’nde yayınlanarak Kullanıcılar ve Üyeler’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.Tanımlar

3.1. www.cetinkayametal.com.tr  : Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş tarafından belirlenen çeşitli hizmet ve içeriklerin sunulduğu web sitesidir.

3.2.Kullanıcı: Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ne ait www.cetinkayametal.com.tr  web sitesini alışveriş yaparak veya yapmaksızın ziyaret eden özel ve tüzel kişidir.

3.3. Üye: Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’den ürün, mal ve hizmet alımı yapmak üzere www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından üyelikleri onaylanarak www.cetinkayametal.com.tr internet sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “Üye” olarak anılacaklardır.)
18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile www.cetinkayametal.com.tr ‘de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilirler. Üye olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin www.cetinkayametal.com.tr internet adresinde yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” Üye adı” iki farklı Üye ‘ye verilmez. www.cetinkayametal.com.tr’ye üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.4.Onaylama İşlemi: Kullanıcı tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasına Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından SMS (kısa mesaj) gönderilmesi ile Kullanıcının Üyeliğinin aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.5.Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, IP adresi, telefon numarası, www.cetinkayametal.com.tr web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati gibi bilgilerdir.

3.6.İçerik: www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

4.Hizmet Kapsamı

4.1.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. www.cetinkayametal.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Üyeler ve Kullanıcılar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.cetinkayametal.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo ve/veya nakliye firması tarafından müşteriye Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinden teşhir ettiği ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmiş olmaz. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. stoğunda bulunmayan ve yasal süreler içerisinde tedarik edilemeyecek olan ürünlerin siparişi’ni iptal edebilir, teslimatını yapmayabilir, sipariş tutarını Üye hesabına iade edebilir.

4.4.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. Üye ve Kullanıcılar bu durumu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, fiziksel ve kimyasal özelliği, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

5.2.Kullanıcı ve Üye, www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş- çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı‘nın ve Üye‘nin sorumluluğundadır. Bu bağlamda üye www.cetinkayametal.com.tr web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, üçüncü kişilerin uğrayabileceği zarardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

5.3.Kullanıcı ve Üye, www.cetinkayametal.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.4.Üye, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.5.www.cetinkayametal.com.tr internet sitesini kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı ve Üye‘lerin, www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Kullanıcı ve her Üye, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve Üye‘lerin www.cetinkayametal.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.6.Kullanıcı ve Üye, www.cetinkayametal.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı ve Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.7.www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve Üye www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.9.Kullanıcı ve Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.10.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.cetinkayametal.com.tr’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.11.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ‘nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.12.www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi yazılım, tasarım ve içerik Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.13.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.14.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., üyenin www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

5.15.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı ve Üye aksini bildirmediği sürece Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin kendisi ile internet, mail, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin 05344545411 numaralı müşteri çağrı merkezine iletebilir. Ayrıca üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda üyelik bölümündeki “Bilgilerim” menüsündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

5.16.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. ve www.cetinkayametal.com.tr web sitesi çalışanlarının haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

5.17.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

5.18.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.19.Taraflar, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

5.20.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

5.21.Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., www.cetinkayametal.com.tr internet adresine erişilmesi yada www.cetinkayametal.com.tr internet adresindeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. www.cetinkayametal.com.tr internet adresine erişilmesi ya da kullanılması ile Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. Devir

Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

  1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. işbu web sitesi kullanım koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  1. İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş. tarafından www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı ve Üye‘ler, işbu sözleşme hükümlerini www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.cetinkayametal.com.tr internet sitesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.