SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Ünvanı:  Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş.
Adresi:   Arap cami mah. Mahkeme sokak Nafe Han no:13/19 Karaköy / İstanbul
Telefon: 0 212 251 34 12
Fax:         0 212 243 31 83
Eposta:  cetinkayametal@cetinkaya-group.com

 1. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/ünvanı

Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta:

 1. KONU

İşbu konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait 0 212 251 34 12 numaralı hat üzerinden ya da www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelik ve satış fiyatları belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin cinsi, miktarı, boyu, temel özellikleri, birim fiyatı, satış bedeli ve kargo ücreti gibi bilgiler açıklanmaktadır.

 

5.ÖDEME ŞEKLİ

 

Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir

Havale ile ödemesini yapacağınız siparişlerde 3 iş günü içinde ödemesini yapmadığınız siparişiniz sistem tarafından iptal edilecektir. Bu durumda ortaya çıkacak sorumluluklar müşteriye aittir. Havale işlemini gerçekleştirdikten sonra işleme ait dekont örneğini dekont@cetinkayametal.com.tr e-posta adresine iletiniz veya üye bölümünden “Havale Bildirimi” kısmından bildiriniz.

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili yükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SEVKİYAT

Kargo ve teslimat masrafları ALICI’ya aittir. Ürün bedeline dahil değildir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat, ürün ağırlığına, miktarına, boyutlarına bağlı olarak anlaşmalı kargo şirketleri veya nakliyat firmalarıyla ALICI’nın yukarıda belirtilen ‘Ürün Teslimat Adresi‘ne teslim edilecektir.

Mal / hizmetin teslimi ALICI’nın talep ettiği adreste kendisine yapılır. Kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Firmamıza geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI mal / hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI’nın siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün’ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ve miktarda ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

Tüketici teslim almadan önce ürünlerin muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı malı kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul eder.

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, 0 212 251 34 12 numaralı hattı arayarak (arama normal tarifeden ücretlendirilir) ya da www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve telefon/internet ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.cetinkayametal.com.tr İnternet Sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

7.2. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ………… tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

 

 

7.3. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bugünden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. İşbu belgeyle Ön bilgilendirme ya da satış sözleşmesine konu mal ve hizmete ilişkin fiyat taahhütlerinin geçerlilik süresi siparişin verildiği andan itibaren 30 dakika ile sınırlıdır.

7.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

7.5. SATICI, haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’ yı bilgilendirip onay alarak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde (stokta bulunmaması, tedarikçi firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirerek siparişi iptal edebilir.

7.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

7.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine veya teslim edilmesini istediği kurum veya kişilere teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7.9. Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle veya haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 ALICI, SATICI’nın sağladığı ürünlerin ölçü ve ağırlıklarının teorik veriler* olduğunu kabul eder. ALICI, SATICI’nın ürünün gerçek verilerini esas alacağını ve faturayı gerçek veriler üzerinden hazırlayacağını kabul eder. ALICI, sipariş verdiği ürünün teorik verileri* ile gerçek verilerinin* arasında oluşabilecek farklılıklardan ötürü ortaya çıkan fiyat/ağırlık farklılıklarının bilincinde olduğunu ve ödeme iadesi veya ek ödeme talebinin olabileceğini kabul eder. SATICI, sipariş edilen ürünün teorik verileri* ile gerçek verileri* arasındaki farklılıklardan ötürü ortaya çıkan ağırlık/fiyat farklılıklarını fatura kesilmeden önce ALICI’ya bildirecektir. ALICI’nın onayı dahilinde, ödeme yöntemi aynı kalmak suretiyle aradaki fark ALICI’dan tahsil edilecektir veya ALICI’ya iade edilecektir.

 

*Teorik veri: Ürünün teorik bilgileri (alaşım yoğunluğu ve ölçüler) esas alınarak hazırlanan veri bütünüdür.

*Gerçek veri: SATICI tarafından malzeme tedarik edildikten sonra hassas ölçüm aletleri ile ölçüldükten ve tartıldıktan sonra hazırlanan veri bütünüdür.

 

 1. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. SATICI, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini saklı tutar. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir.

 

 

 

 

 1. GEÇERLİLİK SÜRESİ

9.1Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında SATICI’nın müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI’ya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

Beşeri / teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla girilen siparişler yapılacak bilgilendirme sonrasında, iptal edilecektir.

9.2 www.cetinkayametal.com.tr üzerinden satılan ürünlerin kilogram hesapları teknik veriler üzerinden yapılmaktadır. ALICI ürün sipariş ettiğinde fiyat hesaplaması ürünün teknik verisi üzerinden yapılmaktadır. SATICI faturayı sipariş edilen ürünün esas kilosuna istinaden hazırlayacaktır. Arada oluşabilecek herhangi bir fark durumunda; mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir, Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise ALICI’ya gerçek fiyat bildirilir.

 

 1. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 20 gün içinde SATICI, malı tüketiciye hiçbir masraf yükletmeksizin geri almakla yükümlüdür. (bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2).Malın SATICI’ya ulaşmasından sonraki10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya ödeme şekline uygun olarak iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun’a göre “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi”yi ifade eder. Kanunen cayma hakkı tüketiciye tanınmış bir hak olup ticari veya mesleki amaçlı kurulu bireysel ve kurumsal şirketler, tüzel kişiler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre tüketici vasfında olmayacağından bu haktan yararlanmaları mümkün değildir.

Bu şirketlerde ürünlerin iadesi ancak SATICI FİRMANIN İADE ONAYI VERMESİ SONRASINDA iade faturasının kesilerek teslimi ile mümkün olmaktadır.

SATICI’nın iade onayı verdiği durumlarda nakliye bedeli iadeyi yapacak olan ALICI’ya aittir

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış, zarar görmemiş ve satışa uygun olması şarttır. Telefon yolu ile cayma bildirimi yapılması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması halinde;

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise) iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir
 2. b) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir.

Cayma hakkı kullanımı çerçevesinde yapılacak bildirimler için info@cetinkayametal.com.tr adresine eposta gönderilmelidir. Yazmış olduğunuz bildirim mailine sipariş numaranızı mutlaka yazmalısınız. Sipariş numarasını belirtmediğiniz/yazmadığınız bildirimler geçersiz sayılacaktır.

ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

SATICI cayma bildiriminin ön bilgilendirme ve sözleşme niteliğindeki işbu metinde kararlaştırılan usuller ile yapılması halinde cayma hakkı kullanımı için gerekli işlemleri yapmayı taahhüt eder.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

 

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

www.cetinkayametal.com.tr internet sitesinde ‘Özel Kesim’ ve ‘Özel Ebat’ menüleri altında sunulan ürünler standart ebatların dışında ALICI’nın özel talebi ve onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerdir. Bu ürünlerde cayma hakkının kullanılması ve ürün iadesi mümkün değildir.

 

 

 1. İTİRAZ VE YARGI YOLU

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, ALICI, her türlü talep ve şikâyetlerini SATICI’nın 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

 

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda:

büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.” Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine değil, tüketici mahkemelerine başvuru yapılır.

ALICI; 6502 S. K., TBK, TTK, TMK 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.’un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 1. ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşme niteliğindeki metnin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

ÖNEMLİ NOT

Kargo tutanağını imzalamadan önce ürününüzün kutusunu kargo görevlisiyle açarak faturada yer alan ürün/ürünlerin cins, miktar ve adet doğruluğunu, ürünlerde herhangi bir hasar ya da sorun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir nedenle hasar veya eksiklik var ise teslimatla ilgili hiçbir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kutunuzu iade ediniz. Kutusu hasarlı veya içeriği eksik olan ürünlerin teslim alınması durumunda tüm sorumluluk müşterimize ait olup Çetinkaya Metal Ticaret A.Ş sorumlu değildir.

Bu durumu en kısa zamanda info@cetinkayametal.com.tr adresine yazılı olarak veya 0 212 251 34 12 nolu telefonumuza bildiriniz.